Slutfasen

Projektet är nu i sin slutfas och efter årets slut kommer det vara möjligt att ta del av resultat, insikter och idéer om fortsatt arbete i projektets anda.

Till dess får ni gärna ta del av våra kortfilmer under fliken Publiken i fokus samt läsa om de konserter som ägde rum inom ramen för projektet. Kanske kan det ge nya idéer till vad ni skulle kunna boka för att utveckla och bredda ert konsertprogram.


Nya kortfilmer om publikutveckling!

Få inspiration och en introduktion till studiematerialet Publiken i fokus genom att ta del av våra sprillans färska filmer som var och en tar upp ett av studiematerialets fokusområden.

  1. Att förstå sin verksamhet: identitet, rutiner och målgrupper.
  2. Programsättning: mångfaldigt konsertutbud och målgruppsinriktat programarbete.
  3. Kommunikation och delaktighet.

Du hittar filmerna här.


Över 100 konserter har fått stöd av Ny(A)modigheter!

Under 2017 och början av 2018 har vi beviljat stöd till en bit över 100 konserter från norr till söder. Nittio föreningar från nio olika riksförbund har tagit ut svängarna och utmanat sig själva genom att arrangera konserter som på ett eller annat sätt sticker ut från deras ordinarie program och är för dem en modig bokning. Under fliken konserter kan du ta del av all kreativitet som vi haft möjligheten att stötta i och med projektet.

Mer livemusik till hela Sverige!


Ansökningsomgång 6 av 6 är öppen 16 november 2017 - 15 januari 2018

I denna avslutande omgång har ni möjligheten att ansöka om gagesubvention för upp till 10 musiker, alltså maximalt 30 000:- i stöd.

Alla konserter inom projektet Ny(A)modigheter skall vara genomförda den 30 juni 2018.


3 GODA NYHETER!

Omgång 6 har lagts till - sök upp till 30 000:-

Vi är glada att kunna meddela att vi lagt till ytterligare en ansökningsomgång - omgång 6. Denna kommer att vara öppen 16/11 - 15/1. I denna omgång kommer ni att kunna ansöka om upp till 30 000:- för ert evenemang, alltså 10 subventionerade musikergager á 3000:-.

Förlängd tid för genomförande av konserter - från 31/3 - 30/6

För att fler konserter skall hinna genomföras inom ramen för projektet har vi även förlängt tiden för genomförande av konserter till den 30 juni 2018. Detta gäller för alla som fått stöd av Ny(A)modigheter, oavsett i vilken ansökningsomgång ni deltagit.